Polystyren je velmi dobře
recyklovatelný materiál

Pěnový nebo také expandovaný polystyren (EPS) je velmi všestranný a výjimečný materiál. Využívá se nejen ve stavebnictví na zateplení budov, ale i na balení různých produktů včetně potravin.

Proč je EPS tak oblíbený

  • Výborné tepelně-izolační vlastnosti: jsou dány jeho jemnou buněčnou strukturou sestávající z množství uzavřených buněk, které obsahují vzduch. 
  • Vysoká pevnost v tlaku: zajišťuje odolnost zateplených fasád proti proražení a umožňuje jeho použití na terasy, ploché střechy, průmyslové podlahy apod. 
  • Schopnost tlumit nárazy: dokáže absorbovat vnější nárazy, takže je ideálním materiálem na ochranu citlivých výrobků během dopravy a skladování. 
  • Nízká hmotnost: obsahuje 98 % vzduchu, což snižuje náklady na přepravu. Při zateplení fasád je nízká hmotnost výhodou, protože usnadňuje manipulaci a snižuje zatížení nosné konstrukce. 
  • Voděodolnost: materiál má velmi nízkou nasákavost, je odolný proti vlhkosti a nepříznivé počasí nemá vliv na kvalitu obalů ani tepelných izolací z EPS.  
  • Hygieničnost a zdravotní nezávadnost: materiál je ekologický, stabilní a zdravotně nezávadný, nepodporuje vznik plísní ani množení bakterií. Při aplikaci EPS na stavbě není zapotřebí používat speciální ochranné pomůcky. Některé druhy obalů mají certifikát, který potvrzuje, že jsou vhodné k použití pro styk s potravinami. 
  • Velmi dobrá recyklovatelnost: pěnový polystyren lze vícenásobně recyklovat bez snížení kvality. 
  • Jednoduchá manipulace.
  • Rozměrová stálost. 
  • Vynikající poměr užitných vlastností k ceně.

 

Společnost vyvíjí stále větší tlak na efektivnější využívání plastů a snížení jejich negativních vlivů na životní prostředí. Zároveň je zájem omezit plýtvání neobnovitelnými zdroji. Také Sdružení EPS ČR (www.epscr.cz), které je členem Asociace evropských výrobců expandovaného polystyrenu (EUMEPS, www.eumeps.org) se aktivně podílí na plnění tohoto cíle. Dobrovolně se zavázalo podpořit co nejvyšší míru recyklace EPS do roku 2030. Jde o odvážný cíl, ale sdružení již nyní podniká první kroky, aby mohl být naplněn. Předpokládá, že v roce 2025 by mohl podíl recyklace v ČR dosáhnout více než 50 %, a to jak v oblasti obalového, tak i stavebního pěnového polystyrenu. 

Součástí plnění výše uvedených cílů je provoz této stránky www.recyklujemepolystyren.cz , kde je možné se seznámit s různými druhy odpadního polystyrenu, způsobem jejich sběru, třídění a recyklace. K dispozici je také mapa sběrných míst, kde je možné větší množství odpadního polystyrenu nabídnout k následné recyklaci. V sekci více o recyklaci najdete několik zajímavých videí o technologii PolyStyreneLoop a o způsobu recyklace různých odpadů z pěnového polystyrenu. Je zde rovněž sekce aktuality a často kladené otázky. Více informací o problematice odpadů z pěnového polystyrenu v České republice je možné získat ze studie Incien na stránkách www.incien.org. Na odpady z obalů se specializují stránky www.ekokom.cz. Odpady stavebního EPS z demolic a dekonstrukcí s obsahem HBCDD pomáhá řešit nová technologie PSLoop (www.polystyreneloop.org).

Děkujeme vám, že nám pomáháte třídit odpadní pěnový polystyren.

Jak třídit odpad z EPS

Recyklace odpadu z EPS

Recyklace je důležitý proces opětovného využití dříve použitých materiálů. Málokdo však ví, že i EPS je velmi dobře a efektivně recyklovatelný materiál. V oblasti recyklace EPS je cílem dosáhnout úplné zpracování odpadů z EPS tak, aby se životní cyklus výrobků z EPS celkem uzavřel.

Zjistit více Sběrná místa

Aktuality