Jak třídit EPS odpad ze stavebnictví

EPS odpad ze zateplování

zjistit více

EPS odpad z dekonstrukcí a demolic

zjistit více

GFX | pages | category-anchor-image-1.jpg

Kam patří EPS odpad ze zateplování 

Odřezky a zbytky ze zateplování není dovoleno vhazovat do žlutých kontejnerů.  

Recyklovat lze pouze neznečištěné zbytky a odřezky ze zateplování – doporučujeme odstranit zbytky betonu, malty, tmelu, stěrky apod. 

 

 GFX | pages | category-anchor-image-2.jpg

Kam patří EPS odpad z dekonstrukcí a demolic

V České republice lze v současnosti EPS odpad z dekonstrukcí a demolic zpracovat pouze energeticky. 

V zahraničí bylo založeno družstvo pro výstavbu a provozování jednotky PolyStyreneLoop, jehož členem je i Sdružení EPS ČR. Jde o novou inovativní technologii s velkým potenciálem do budoucna. Tato recyklační technologie umožňuje ze starších demoličních materiálů získat zpět čistý polystyren a dokonce i brom z původního retardéru hoření. Polystyren lze následně použít v nových stavebních výrobcích a brom v nových moderních retardérech hoření. Závod na recyklaci stavebního odpadu EPS z demolic byl uveden do provozu v roce 2021. 

Po úspěšném spuštění závodu v Nizozemsku budou postupně instalovány další jednotky po celé Evropě. 

O PolyStyreneLoop se dozvíte více zde: https://polystyreneloop.eu/

GFX | pdf.pngJak třídit EPS odpad ze stavebnictví