EPS odpad z obalů

Obaly elektrospotřebičů

zjistit více

Obaly potravin

zjistit více

Ostatní obaly

zjistit více

Každý, kdo uvádí obal na trh má povinnost zajistit následný sběr a recyklaci odpadu z obalů. To může zajistit buďto sám, což je velmi nákladné, nebo prostřednictvím autorizované k tomu určené organizace. V ČR je touto organizací EKO-KOM, a.s. 

Od 1.1.2021 platí nová metodika EKO-KOMu ke čtvrtletnímu výkazu o produkci obalů, ve které jsou obaly z EPS (pěnový polystyren) a XPS (vytlačovaný lehčený polystyren) vedeny samostatně.

GFX | pages | category-anchor-image-1.jpg

Obaly elektrospotřebičů

Vlastnosti pěnového polystyrenu umožňují jeho použití na balení citlivého zboží a usnadňují manipulaci. Tyto obaly slouží k balení spotřebičů, jako jsou televizory, ledničky, pračky, počítače, mikrovlnné trouby, rádia atd.

 GFX | pages | category-anchor-image-2.jpg

Obaly potravin

EPS se používá i pro balení potravin, které musí být dobře chráněny a udržovány při požadované teplotě, aby se minimalizovalo riziko jejich poškození nebo zkažení. Díky vlastnostem pěnového polystyrenu, jako jsou tepelně izolační vlastnosti, odolnost proti vlhkosti, stlačení a nárazům, se EPS obaly využívají v potravinářském průmyslu. Pro tyto obaly je vyžadován certifikát, který potvrzuje, že jsou vhodné k použití pro styk s potravinami. Patří sem obaly na převoz masa, ryb, ovoce, zeleniny, zmrzliny apod.

GFX | pages | category-anchor-image-1.jpg

Ostatní obaly

Z EPS se vyrábějí i další obaly, které se využívají v různých oblastech. Patří sem obaly pro farmaceutické výrobky, zahradnické a zahrádkářské potřeby, kosmetiku či zdravotnické potřeby apod.