Jak třídit EPS odpad z obalů

obaly od elektrospotřebičů

zjistit více

obaly od potravin

zjistit více

Ostatní obaly

zjistit více

Odpady z EPS obalů (patří sem i výplňový polystyren) končí v systému nakládání s komunálními odpady, ať už ve sběrném dvoře, nebo ve žlutém kontejneru určeném pro odpadní obaly z plastů. Odpovědnost za zavedení tříděného sběru složek komunálních odpadů včetně plastů má obec.

GFX | pages | category-anchor-image-1.jpg

Kam patří obaly od elektrospotřebičů

Nejjednodušeji se recyklují obaly ze spotřebičů bez nečistot, resp. pouze s minimálním znečištěním. To znamená, že je nutné z obalů nejdříve odstranit plastové nebo papírové štítky, nálepky, lepicí pásky apod. 

 GFX | pages | category-anchor-image-2.jpg

Kam patří obaly od potravin

I obaly potravin lze recyklovat, ale pouze v případě, že nejsou znečištěné vůbec nebo jen nepatrně. 

Jednorázové obaly pro potraviny nejsou vyrobeny z EPS, ale z XPS fólie tepelným tvarováním! 

Jednorázové nádoby na jídlo, kelímky, tácky z XPS (vytlačovaný polystyren s nadouvadlem), na které se balí maso a jiné potraviny, s nimiž se setkáváme v supermarketech nebo v kterých si odnášíme teplé jídlo z restaurací jsou často zaměňovány za obaly z EPS. Výrobkům z EPS se navenek podobají, jsou však vyráběny jinou technologií. Tyto obaly nelze běžně recyklovat, avšak dají se recyklovat tzv. chemickou recyklací ve spolupráci s výrobci styrenu a polystyrenů.

GFX | pages | category-anchor-image-1.jpg

Kam patří ostatní obaly

Recyklovat lze pouze čisté obaly. 

GFX | pdf.pngJak třídit EPS odpad z obalů