Expandovaný polystyren užívaný k zateplování budov je po všech stránkách bezpečný materiál

EPS užívaný ve stavebnictví nenarušuje kvalitu vnitřního prostředí staveb, nemá negativní vliv na životní prostředí, je bezpečný pro lidi i zvířata, a navíc je 100% recyklovatelný.

Při použití EPS jako izolačního materiálu pro vaši fasádu (ve vnějším tepelně izolačním systému ETICS) je možno dosáhnout nízké energetické náročnosti stavby, nižších úniků tepla, vyššího tepelného komfortu, a to v každém ročním období. Jedná se navíc o investici s relativně rychlou ekonomickou návratností.

Vznik plísní nesouvisí se zateplením stavby

Budova zateplená s použitím EPS je pro člověka, který v ní žije, plně bezpečná. V případě zateplených staveb se často střetáváme s informací, že takovéto budovy „nedýchají“, což může mít za následek vznik plísní. S plísněmi zápasí mnoho domácností, ovšem jejich výskyt nesouvisí s tepelně izolačními materiály užívanými při zateplování. Plísně naopak vznikají spíše na nezateplených stěnách, které mají nízký tepelný odpor, tzn. v zimě dochází k jejich významnému ochlazování. Na místech, kde teplota povrchu klesne pod kritickou hodnotu (teplota rosného bodu), dochází k povrchové kondenzaci. Vnější zateplení s použitím EPS výrazně snižuje kondenzaci vodní páry ve vnitřní konstrukci. Rosný bod se přesouvá z povrchu konstrukce interiéru do jejího vnitra, čímž se zvýší povrchová teplota obvodové stěny. Použití dostatečné tloušťky izolace EPS zabrání zvýšené vlhkosti na obvodových stěnách i případnému vzniku plísně. Vznik plísně na zatepleném domě může souviset s výměnou oken. Nová kvalitní okna mají totiž oproti těm starším až 10x vyšší těsnost spár mezi rámem a křídlem okna. Plísním lze předejít také osvojením nového způsobu větrání – tzv. mikroventilací.

Zateplení budovy s použitím polystyrenu je pro lidi bezpečné

Zateplení s použitím EPS nepředstavuje pro člověka žádná zdravotní rizika. EPS neobsahuje freony ani jiné látky, které by se uvolňovaly do ovzduší. Desky EPS splňují všechny současné požadavky k uplatňování a zabudování vnějších tepelně izolačních systémů ETICS. V současnosti se ve stavebnictví užívají výhradně EPS desky v samozhášivé úpravě. Pro zajištění samozhášivé úpravy se používá moderní ekologický zpomalovač hoření.

EPS je 100% recyklovatelný tepelně izolační materiál

Expandovaný polystyren je inertní materiál. Jelikož není rozpustný ve vodě, neunikají z něj látky, které by mohly kontaminovat podzemní vody. Kromě toho je v současnosti vyráběný expandovaný polystyren plně recyklovatelný. Recyklovaný polystyren se může přidávat k primárnímu materiálu při výrobě EPS desek či jako drť do betonu, cihel nebo keramiky. Efektivně recyklovat se dá už i polystyren z demolic, a to díky inovativní technologii PolyStyreneLoop. Cíle PolyStyreneLoop jsou plně v souladu s Evropskou zelenou dohodou, která poukazuje na to, že se expandovaný polystyren má do roku 2050 stát klimaticky neutrálním a plně recyklovatelným materiálem.