Konference Obce a odpady 2022

Ve dnech 8. a 9. 6. 2022 se v kongresovém centru ALDIS v Hradci Králové konal 23. ročník konference Obce a odpady. Pořádající autorizovaná obalová společnost EKO-KOM zároveň oslavila 25 let od svého založení. Konference se zúčastnilo okolo 500 zástupců obcí a odpadářských společností. Za Sdružení EPS ČR na konferenci přednesl její předseda Ing. Pavel Zemene, Ph.D. příspěvek na téma: Sběr, třídění a recyklace EPS v praxi. Prezentace seznámila účastníky konference s problematikou recyklace odpadů z obalového a stavebního pěnového polystyrenu v ČR. Zároveň zde byly představeny pilotní projekty třídění a předúpravy odpadního EPS ve sběrném dvoře, odděleného sběru odpadního EPS na sídlišti a možnosti třídění a dalšího zpracování EPS odpadů z třídících linek.