Listopadová konference EUMEPS v Praze

Předposlední listopadový týden se v Praze konala tradiční výroční konference Evropské asociace výrobců a zpracovatelů pěnového polystyrenu (EUMEPS), na kterou se sjelo 70 účastníků ze všech koutů Evropy. Hlavním tématem konference byla aktuální situace na trhu s energiemi a její dopady na odvětví. Dále se konference zabývala úspěchy a budoucími plány v oblasti recyklace pěnového polystyrenu. České sdružení na konferenci reprezentoval předseda Pavel Zemene a místopředseda Jiří Kudlička.