Pilotní projekt: recyklační nádoba na sídlišti v Kralupech nad Vltavou

První letošní pilotní projekt Sdružení EPS ČR probíhal na sídlišti v Kralupech nad Vltavou. Cílem tohoto projektu bylo umožnit občanům žijících v bytových domech samostatně třídit čistý odpadní obalový EPS. Za tímto účelem byl po dohodě s městem Kralupy nad Vltavou vyroben stojan s transparentním pytlem na odpadní obalový EPS. Stojan byl umístěn na sídlišti vedle kontejnerů na tříděný odpad, v místě velké koncentrace občanů. Cílem projektu bylo zjistit zda, a v jakém množství a kvalitě by občané odpadní EPS takto třídili.

Prvních pět odvozů vytříděného obalového EPS proběhlo v období 23.7. - 15.9. 2021 v následujícím objemu:

Odvoz č. 1:  4.8. 2021 - objem 8,5kg
Odvoz č. 2: 18.8. 2021 - objem 10kg
Odvoz č. 3: 27.8. 2021 - objem 9kg
Odvoz č. 4: 1.9. 2021 - objem 7kg
Odvoz č. 5: 15.9. 2021 - objem 8kg

Závěr: Pilotní projekt  prokázal možnost separovaného sběru odpadního EPS na sídlišti.