Pilotní projekt: sběr EPS ve sběrném dvoře

Druhý letošní pilotní projekt Sdružení EPS ČR se realizoval ve sběrném dvoře TSM Kralupy nad Vltavou. Cílem tohoto projektu bylo prověřit, zda je v podmínkách sběrného dvora možné efektivně třídit odpadní EPS a předupravit jej kompaktováním. Sekundárním cílem bylo zjisit, jaké množství obalového a stavebního odpadního EPS lze tímto způsobem získat k následné recyklaci

Projekt prokázal, že oddělený sběr čistého i mírně znečištěného odpadního EPS ve sběrném dvoře má smysl jak z hledicka ekologického, tak ekonomického.

Za rok se takto podařilo vytřídit a předupravit 3,2 tuny odpadního EPS, který by jinak zabíral objem ve žlutých kontejnerech nebo dokonce ve směsných kontejnerech (pro objemný odpad). Při průměrné objemové hmotnosti volně loženého EPS 8 kg/m3 je to 400 m3 objemu kontejnerů, který bylo možné využít pro jiné odpady.

Díky kompaktování se výsledný objem briket zmenšil 25krát, což se pozitivně projevilo na nákladech za dopravu. Pro další výpočty se dá vycházet z předpokladu, že tímto způsobem je možné získat 0,15-0,2 kg/občana/rok.

V případě, že by takovýto separovaný sběr probíhal v celé ČR, bylo by možné získat 1.500-2.000 tun hodnotné suroviny pro recyklaci.

Závěr: Pilotní projekt prokázal možnost a prospěšnost třídění a předúpravy odpadního EPS na sběrném dvoře.