Pilotní projekt: třídění EPS na dotřiďovací lince

Cílem třetího letošního pilotního projektu Sdružení EPS ČR bylo prověřit, zda, a v jakém množství a kvalitě je možné odpadní EPS ze žlutých kontejnerů vytřídit a nabídnout k následné recyklaci.

Za 28 dní bylo naplněno 40ks PE pytlů, každý o objemu 2m3. Jeden pytel vážil cca 15 kg. Za měsíc (28 dní) je takto možné získat cca 600 kg (120m3) odpadního, mírně znečištěného pěnového polystyrenu.

Dalším krokem je odběr materiálu. V případě pilotního projektu ostravskou firmou Ekostyren, která nabízí odběr za odvoz. Podmínkou je naplnění minimálně jednoho kamionu, tzn. musí být připraveno alespoň 40 pytlů (80 m3).

EKO-KOM od roku 2021 navýšil platby dotřiďovacím linkám za předávání EPS k recyklaci z 1.760 Kč/t na 5.000 Kč/t.

Závěr: Pilotní projekt prokázal možnost třídění EPS na dotřiďovací lince.