Použitý polystyren z Brna se zpracovává přímo v Brně

Od loňského září putuje vytříděný polystyren z devíti brněnských sběrných středisek do zpracovatelského areálu firmy Bachl, která ho umí zrecyklovat na polystyrenové desky. Za první čtyři měsíce byly již takto zpracovány více než tři tuny použitého polystyrenu. V úvodním roce spolupráce obou firem se plánuje znovuvyužití nejméně osmi tun polystyrenu.

Z ekologických i ekonomických důvodů by se polystyren měl ideálně vozit na co nejmenší vzdálenost. Transport tak lehkého odpadu musí dávat především smysl a být především šetrný k životnímu prostředí. Proto jsme hledali možnost nabídnout zpracování polystyrenu především přímo v Brně,“ říká Filip Leder, předseda představenstva SAKO Brno.

Metr krychlový polystyrenu váží osm kilogramů. Naložené nákladní auto tak typicky sveze v průměru 200 kilogramů suroviny ke zpracování. V případě transportu na větší vzdálenost se polystyren musí lisovat například do briket, což ovšem zvyšuje náklady kvůli nutnosti čištění vstupní suroviny. I proto je výhodné mít sběrná centra a místo zpracování v co nejmenší dojezdové vzdálenosti.

Vnímáme vysoký potenciál takového způsobu recyklace polystyrenu. Zpracování polystyrenového obalu ze sběrných středisek, např. od ledničky, je pro nás technologicky stejný proces, jako zpracování našich vlastních odřezků ve výrobě,“ říká Jiří Kudlička, ředitel společnosti Bachl a pokračuje: „Vzhledem k tomu, že každoročně zpracujeme okolo 14 tisíc tun polystyrenu, nebude recyklát hrát zásadní roli, ale jsme schopni z úspor na vstupní surovině pokrýt veškeré náklady s recyklací spojené a pomoci tím plnit naše dobrovolné závazky k ochraně životního prostředí“. Firma bude v budoucnu odebírat i odpad, který souvisí s uváděním svých výrobků na trh, což jsou hlavně odřezky ze zateplování staveb.

Recyklovaný polystyren se zpracovává stejným způsobem jako odřezky. Projde drcením a vzniklá drť se používá k výrobě polotovarů. Jen je třeba u surovin na recyklaci hlídat jejich čistotu. Materiál s příměsí se po nadrcení používá například při výrobě lehčených betonů či izolačních omítek, neznečištěný materiál lze opět použít při výrobě izolačních desek.