Workshop EPS a cirkulární ekonomika II

Prezentace

Powerpoint ikona Cirkulární Praha 2030 - Ing. Hofmanová
Powerpoint ikona Nakládání se stavebním odpadem z EPS - Ing. Vymětalík
Powerpoint ikona Pilotní projekty Sdružení EPS - Ing. Pavel Zemene, Ph.D.
Powerpoint ikona Recyklace EPS - Ing. Miroslav Jelen
Powerpoint ikona Stavební výrobky a materiály, cirkulární ekonomika - Ing. Sedmidubská
Powerpoint ikona Využití odpadního EPS do nových izolačních desek - Ing. Jiří Kudlička
Powerpoint ikona Zpracovávání EPS ve sběrném dvoře - Ing. Němec
PDF ikona EPS a cirkulární ekonomika II - Marcin Cebulski
PDF ikona EPS a komunální plastové odpady - Ing. David Lukáč
PDF ikona Odpadová legislativa, strategie a financování MŽP
PDF ikona Pěnový polystyren na cestě k cirkulární ekonomice - Ing. Pavel Zemene, Ph.D.

Fotogalerie